Aikaisemmin kurssisihteerin sijaisena toiminut Emmi Alho aloitti työt uudessa järjestösuunnittelijan tehtävässä. Hänen työtehtävänään on vastata jäsenjärjestöille suunnatusta viestinnästä ja yhteistyöstä.

– Meillä on seitsemäntoista hienoa ja keskenään erilaista jäsenjärjestöä, joiden kanssa haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä. Syksyn aikana tulen olemaaan yhteydessä kaikkiin jäsenjärjestöihimme ja voimme yhdessä pohtia kunkin järjestön omia tarpeita tarpeita ja toiveita.

Emmi on 30-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on opiskellut Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa yhteiskuntamaantiedettä ja sosiologiaa. Hän on työskennellyt muun muassa kansainvälisten asioiden ja hallintosihteerinä, vaalikoordinaattorina ja toiminnanohjaajana. Emmi toimii itsekin vapaa-ajallaan aktiivisesti eri järjestöissä.

– Järjestö- ja vapaaehtoistyö on aivan olennainen työn muoto ihmisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Toivon, että voin työssäni tukea järjestöjä tekemään toiminnastaan entistä houkuttelevampaa ja mielekkäämpää yhä useammille ihmisille.

Toivotamme Emmin lämpimästi tervetulleeksi työyhteisöömme!

Tavoitat järjestösuunnittelija Emmi Alhon sähköpostitse emmi.alho@ksl.fi tai puhelimitse 040 544 3003.

> Tutustu KSL:n jäsenjärjestöihin

 > Tutustu KSL:n hankkeisiin