KSL-opintokeskus aloittaa kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on luoda heikkoja perustaitoja vahvistava koulutusmalli. Hanke toteutetaan yhteistyössä kirjastojen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Käytännönläheinen, matalan kynnyksen koulutus suunnataan ensisijaisesti maahanmuuttajataustaisille aikuisille, mutta se on avoin kaikille, jotka kokevat hyötyvänsä perustaitoja vahvistavasta koulutuksesta.

– Koulutus toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupunginkirjastojen kanssa ja kirjastojen henkilökunnan osaamista vahvistetaan osana hankkeen kehittämistyötä. Koulutuksen toiminnallisen osuuden toteutuksessa puolestaan tehdään yhteistyötä järjestötoimijoiden kanssa, kertoo KSL-opintokeskuksen opintojohtaja Tuula Kumpumäki.

Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen Digiaikakauden taidot -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa aikuisten perus- ja digitaitoja. Marraskuussa 2018 myönnettiin 7 miljoonan euron avustukset yli 80 eri toimijalle. Avustuksia saivat opintokeskusten lisäksi kansanopistot, kansalaisopistot ja kesäyliopistot.

– On hienoa nähdä, kuinka monipuolisesti ja laajasti vapaan sivistystyön toimijat ovat ottaneet asiakseen aikuisten perus- ja digitaitojen vahvistamisen. Uskon, että nämä hankkeet tuovat monelle suomalaiselle erittäin arvokasta tukea arkeen ja elämään, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

> Lue Opetushallituksen Digiaikakauden taidot -ohjelma käynnistyy 80 toimijan voimin -tiedote