Työelämä muuttuu vauhdilla ja muutokset vaikuttavat työntekijöiden arkeen. Robotisaatio, markkinoiden kansainvälistyminen ja epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen ovat riskejä myös elintarvikealalle ja erityisesti vähän koulutetuille työntekijöille. Toisaalta työelämän trendit voivat myös avata uusia mahdollisuuksia: tulevaisuudessa esimerkiksi lähiruoka, eettisyys ja yhteistoiminta voivat olla vahvuuksia, joiden varaan rakentaa toimintaa.

Muutos edellyttää työntekijältä jatkuvaa uuden oppimista ja osaamisen kehittämistä. Nuorena suoritettu perustutkinto ei anna riittävää osaamista koko työuran ajalle. Nämä muutokset koskevat kaikkia, mutta koulutus jakautuu Suomessa epätasaisesti. Matalamman pohjakoulutuksen saaneet työntekijät pääsevät lisäkoulutukseen huonommin kuin korkeasti koulutetut. Työelämän rakennemuutos uhkaa kuitenkin juuri heitä.

Millä pysyn pinnalla? Ammattiosaamisen lisäksi työelämän muutoksessa tarvitaan laaja-alaisia taitoja, ja niissä on parannettavaa. Työntekijät tarvitsevat mm. ongelmanratkaisutaitoja, yhdessä kehittämisen taitoja ja vaikuttamisen taitoja – siis yleisiä, niin työelämässä kuin muillakin elämänalueilla hyödyllisiä taitoja – jotta he pystyvät mukautumaan nopeaan muutokseen.

Näitä tärkeitä taitoja voi oppia monella tavalla. Ammatillisen koulutuksen toteutusmallit eivät aina palvele alanvaihtajia, eikä aikuiskoulutustuen ja ammatillisen koulutuksen leikkaukset ole asiaa ainakaan parantaneet. Osaamista voi hankkia myös muualta, esimerkiksi tekemällä oppien erilaisissa järjestöissä tai ammattiosastossa. Tärkeä lisä erityisesti työntekijöille on omaehtoinen väylä: osaamistaan voi vahvistaa osallistumalla opintokeskusten ja kansanopistojen toteuttamaan järjestö- ja työelämäkoulutukseen.

Koulutuksissa opitaan taitoja, joita voi hyödyntää sekä ay-aktiivina että työelämässä. Oppiminen tapahtuu yhdessä muiden kanssa tekemällä ja toimimalla, ja koulutukset tarjoavat työkaluja kehittää omaa yhteisöä, olipa se ammattiosasto tai työpaikka.

Taidot, joita tulevaisuuden työelämä vaatii, ovat opittavissa. Ja oppimalla toimimaan ennakoiden ja tehokkaasti yhdessä voimme vaikuttaa myös itse muutokseen.

KSL-opintokeskuksen opintojohtaja ja KSL ry:n pääsihteeri Anneliina Wevelsiepin kolumni Aikuisena oppiminen edellytys pärjäämiseen julkaistiin Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n Elintae-lehdessä 31.8.2017.