Aija Lund aloitti aikuisten maahanmuuttajien lukutaidon opettajana ja kotoutumiskouluttajana marraskuun alussa. Aija on tehnyt aiemmin lukitestausta maahanmuuttajataustaisille ja hänellä on pitkä työhistoria järjestö- sekä koulutuskentältä.

– Olen tehnyt paljon isoja hankkeita, toiminut hankehallinnoijana ja sisällöntuottajana. Opetin pitkään lähihoitajia ja työskentelin opinto-ohjaajana. Pisimpään olen kuitenkin toiminut yrittäjänä. Minulla on kaksi yritystä, joista ensimmäinen tarjoaa koulutuspalveluita – lukitestausta ja yksityisopetusta – ja toinen on muotiliike Belladonna.

Aija on ehtinyt lisäksi työskennellä toistakymmentä vuotta Turun kristillisellä opistolla, joka on yksityinen vapaan sivistystyön oppilaitos.

– Työskentelin hankehallinnon parissa, erityisopettajana ja vedin Luki-Tuki-Keskus -yksikköä. KSL-opintokeskukseen tutustuin aikoinaan hankkeen kautta.

Koulutustaustalta Aija on erityisopettaja, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja ja erityispedagogi (KM, YTM, FM). Opettajana Aija kokee tärkeäksi löytää vaihtoehtoisia tapoja oppia ja osoittaa omaa osaamista. Tulevalta työltään hän odottaa molemminpuolista oppimisen iloa.

– Koen, että oppija on oman oppimisensa asiantuntija – en minä. Tehtäväni on antaa välineitä oppimisen tueksi.

Kotoutumiskoulutukseen sisältyvän lukutaito-opetuksen tavoitteena on edistää uussuomalaisten osallistumista yhteiskuntaan jo kotoutumisen varhaisessa vaiheessa. Viime keväänä KSL-opintokeskuksen kotoutumiskoulutusta toteuttanut Heidi Leino jatkaa uuden koulutuksen opettajana ja toimii Aijan työparina. Koulutus alkaa 12.11.2018.

Toivotamme Aijan ja Heidin lämpimästi tervetulleeksi työyhteisöömme!

Tavoitat Aijan sähköpostitse aija.lund@ksl.fi tai puhelimitse 040 148 5590.

Tavoitat Heidin sähköpostitse heidi.leino@ksl.fi tai puhelimitse 040 148 4490.

> Lue artikkeli Heidi Leino aloitti koulutussuunnittelijana

> Lue artikkeli Kotoutujat innostuivat vapaaehtoistyöstä

> Katso Kotoutujat mukaan yhteisöihin -video