KSL-opintokeskus on vapaan sivistystyön oppilaitos, jota Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ylläpitää. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat opintokeskusten lisäksi kansanopistot, kansalaisopistot, urheiluopistot ja kesäyliopistot.

Vapaa sivistystyö ei ole tutkintotavoitteista eikä sen sisältöjä säädellä lainsäädännössä. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.

Vapaan Sivistystyö ry on sivistysjärjestöjen yhteistyöelin.

Opintokeskukset ry:n jäseniä ovat kaikki 11 opintokeskusta.

Suomen kansanopistoyhdistys on kansanopistojen yhteistyöelin.

Kansalaisopistojen liitto edustaa kunnallisia ja yksityisiä kansalaisopistoja.

Suomen kesäyliopistot ry on kesäyliopistojen valtakunnallinen järjestö.

Urheiluopistojen Yhdistys ry on urheiluopistojen kattojärjestö.