Haluaisiko järjestösi kouluttaa jäseniään, vapaaehtoisiaan tai työntekijöitään? KSL-opintokeskus tukee järjestöjen omia  kursseja: tarjoamme apua kurssin suunnitteluun ja taloudellista tukea kurssin kulujen kattamiseen.

Saatte meiltä apua ja neuvoja kurssin suunnitteluun sekä menetelmien valintaan niin, että ne tukevat oppimista ja hyödyntävät oppijoiden  kokemuksia ja ryhmän voimaa. Järjestämme kouluttaja- ja ohjaajakoulutuksia sekä julkaisemme erilaisia tukimateriaaleja.

Taloudellisen tuen määrä riippuu kurssin kestosta (opetustunneista) sekä kurssista syntyneiden kulujen määrästä.

Kurssiin liittyvän asioinnin hoidatte helposti KSL-opintokeskuksen sähköisessä palvelussa, Tiramisussa.

Toteutetaan yhdessä kursseja, jotka kehittävät järjestöäsi!

> Tutustu kurssijärjestämisen vaiheisiin

> Tutustu Kurssituen oppaaseen

Milloin voit saada KSL-kurssitukea?

Kurssitukeamme voi saada kurssi, jolla on opinnollinen tavoite – tarkoituksena on oppia jotain uutta. Kursseja ovat esimerkiksi kehittämispäivät, luennot, verkkokurssit ja opinnolliset keskustelutilaisuudet. Voitte ideoida kurssin sisällöt ja toteutuksen vapaasti.

  • Kurssin vähimmäiskesto on neljäopetustuntia (1 opetustunti = 45 minuuttia).
  • Osallistujien määrä on vähintään kahdeksan.
  • Kurssille osallistujat ovat 15 vuotta täyttäneitä.
  • Kurssitukea saa kurssista syntyviin kuluihin. Niitä ovat esimerkiksi koulutustiloista, kouluttajista, oppimateriaaleista, markkinoinnista ja matkoista syntyvät kulut sekä majoitus- ja ruokailukulut 1.1.2017 alkaen.
  • Voitte hakea opetustunteja kursseihin, joihin ette saa kohdennettua taloudellista tukea muilta julkisilta rahoittajilta, esimerkiksi RAY:lta/STEA:lta. Voitte saada kurssitukea, vaikka järjestönne saisikin yleisavustusta.
  • Jos jokin kohta ei toteudu, ota yhteys kurssisihteeri Tiia Kontkaseen, tiia.kontkanen@ksl.fi tai 040 669 4663.

Lue lisää kurssin järjestämisestä!

Kurssituen määrä

Tuki määräytyy koulutuksen opetustuntien ja hyväksyttyjen menojen mukaan. Kurssituki on korkeintaan 50 prosenttia kurssin kuluista. Vuoden 2017 alusta alkaen kurssitukea voi hakea vain Tiramisussa.

KSL-kurssituki

  • KSL:n valtakunnalliset jäsenjärjestöt: 22 €/opetustunti
  • KSL:n jäsenjärjestöjen alue- ja paikallisyhdistykset: 20 €/opetustunti
  • Muut yhdistykset: 15€/opetustunti

Lue lisää Tiramisu-palvelusta!

 

Esimerkki kurssituen määrästä

KSL:n jäsenjärjestön paikallisyhdistys järjestää kurssin, jonka kesto on 10 opetustuntia. Paljonko tukea voi saada?

Kurssitukea voi saada enimmillään 200 € (10 opetustuntia x 20 €). Tätä varten kurssin kulujen täytyy olla vähintään 400 €, koska kurssituki on enintään 50 % kuluista.

Jos kuluja on 300 €, tukea maksetaan 150 € (eli 50 % kuluista).

Jos kuluja on 1 000 €, tukea maksetaan 200 € (eli enimmäistuki 10 opetustunnista).

Usein kysyttyä

Kurssikirje

Kurssijärjestäjät saavat KSL-opintokeskukselta tietoa ajankohtaisista asioista sähköisen kurssikirjeen kautta. Jos kurssikirje ei tule sinulle, ole yhteydessä kurssisihteeriin: tiia.kontkanen@ksl.fi.

Kurssikirjeet 2017

1/2017

Kurssikirjeet 2016

5/2016
4/2016
3/2016
2/2016
1/2016