Opintokerho toimii hyvin, kun haluatte oppia, pohtia, saavuttaa, kyseenalaistaa, ymmärtää, analysoida tai kehittää yhdessä. KSL myöntää harkinnanvaraisesti taloudellista tukea opintokerhoille, jotka kehittävät ja uudistavat taustayhdistyksensä toimintaa. Opintokerhotukea suunnataan erityisesti KSL:n jäsenjärjestöjen keskuudessa toimiville opintokerhoille.

Opintokerho on itsenäisesti oppiva ryhmä, jossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa. Opintokerhossa voidaan esimerkiksi opiskella tietokoneen käyttötaitoja, tukea turvapaikanhakijoiden kotoutumista taiteen tai liikunnan avulla tai pohtia yhteiskunnallisia teemoja.

Täytä ja lähetä suunnitelma ja alkamisilmoitus hakeaksesi opintokerhotukea vuodelle 2017

Opintokerhotuki vuonna 2017

Erityispainotuksena vuonna 2017 ovat tietotekniikkakerhot ja turvapaikanhakijoiden kanssa toteutettava toiminta.

Toimi näin:

  1. Täytä ja lähetä suunnitelma ja alkamisilmoitus, kun aiot perustaa opintokerhon vuodelle 2017.
  2. Palauta raportti/hakemuslomake viimeistään marraskuussa. Tuki maksetaan ilmoittamallenne pankkitilille vuoden loppuun mennessä.

> Vuonna 2017 myönnetyt opintokerhotuet (päivitetty 11.5.2017) [pdf]

SEL:n ammattiosastojen opintokerhot

Vuonna 2017 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL maksaa enintään 300 euron lisätuen KSL-opintokeskuksen tukea saaville ammattiosastojen opintokerhoille.

> Lue lisää esitteestä [pdf]

Opintokerhotuen ehdot

  • Opintokerhossa on vähintään 5 yli 15-vuotiasta jäsentä.
  • Opintokerho kokoontuu vähintään viisi kertaa, ja yksi kokoontuminen kestää vähintään kaksi opintotuntia (á 45 min).
  • Opintokerho toimittaa KSL-opintokeskukseen suunnitelman 1 kk:n kuluessa kerhon alkamisesta.
  • Opintojen päättyessä opintokerho toimittaa KSL-opintokeskukselle hakemuslomakkeen kuluvan vuoden marraskuussa.
  • Opintokerho säilyttää kaikki tositteet menoistaan esimerkiksi yhdistyksen kirjanpidossa.
  • KSL-opintokeskuksella on oikeus pyytää kopiot opintokerhon kulutositteista ennen tuen maksamista.

Tilaa opintoaineistoja

Tutustu KSL:n julkaisemiin opintoaineistoihin.

Opintokerho verkossa

Jos haluatte toimia opintokerhona verkossa, saatte KSL-opintokeskukselta käyttöönne opintoalustan.

Osallistu koulutuksiin

Opintokerhojen ohjaajat voivat osallistua KSL:n järjestämiin koulutuksiin.

Kysy lisää!
koulutustuottaja
Tiina Huhtala
tiina.huhtala@ksl.fi
050 590 0709