KSL-opintokeskus on valtakunnallinen vasemmistolainen aikuisoppilaitos. Sen toiminta perustuu kolmeen pilariin: kulttuuri-, järjestö- ja yhteiskunnalliseen oppimiseen. Koulutus pyrkii lisäämään kansalaisaktiivisuutta, kehittämään järjestöosaamista ja edistämään yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia.

KSL-opintokeskus on kansalaisyhteiskunnan oppilaitos: valtaosa koulutus- ja opintotoiminnastamme tapahtuu kansalaisjärjestöissä. Opintosisällöt nousevat kansalaisjärjestöjen ja niiden jäsenten tarpeiden pohjalta.

KSL-opintokeskus antaa taloudellista ja pedagogista tukea kurssien ja opintokerhojen toteuttamiseen. Lisäksi toteutamme ammatillista lisäkoulutusta sekä kaikille avoimia ja järjestöille suunnattuja koulutuksia.

KSL-opintokeskuksen ylläpitäjä on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Oppilaitoksen toiminta liittyy Kansan Sivistystyön Liiton sääntöihin, päämääriin ja arvoihin. KSL-opintokeskuksen toimintaa ohjaa laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998).