Kuvassa ihmisiä kokouksessa

Yhdistys­toimin­nan avaimet

Yhdistystoiminnan avaimet on KSL:n julkaisema opas yhdistystoiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Se on suunnattu erityisesti maahanmuuttajien yhdistyksille ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille maahanmuuttajille, mutta toimii kaikille käsikirjana yhdistystoiminnan perusasioista. Oppaan tavoitteena on tehdä yhdistystoiminnan perussäännöt tutuiksi sekä tarjota perustiedot ja -taidot yhdistystoimintaan. Vuonna 2013 julkaistussa uudistetussa painoksessa on otettu huomioon vuonna 2010 voimaan tulleet yhdistyslain muutokset.

Toivomme, että opas toimii käsikirjana yhdistystoiminnan perusasioissa. Oppaaseen on koottu tietoa ja esimerkkejä yhdistyksen perustamisesta ja toiminnan eri osa-alueista. Opasta ei tarvitse opiskella kerralla alusta loppuun, vaan halutessaan lukija voi valita kulloinkin itselleen tärkeimmät osiot.

Oppaan tavoitteena on tehdä yhdistystoiminnan perussäännöt tutuiksi sekä tarjota perustiedot ja -välineet yhdistystoimintaan.

Oppaan ovat kirjoittaneet Pirjo Rosengren ja Anneliina Törrönen (nyk. Wevelsiep).

Tälle sivulle on koottu oppaan sisällöt. Voit myös ladata maksuttoman pdf-version oppaasta tai tilata painetun version. (Painettu versio on tällä hetkellä loppu. Uusittu painos julkaistaan kevään 2018 aikana).

 

Lataa opas