kurssituen-vaiheet-kuvana

1. Hae kurssitukea

 • Hae kurssien opetustunnit tulevalle vuodelle marraskuun loppuun mennessä Tiramisussa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten kurssi tukee tai kehittää järjestön toimintaa tulevana vuonna. Järjestönne on hyvä miettiä ennalta, mitä haluatte oppia ja kehittää.
 • Voitte hakea kurssitukea myös kursseille, joihin ei ole etukäteen varattu opetustunteja. Katsomme niiden tuen tilannekohtaisesti.
 • Voitte hakea opetustunteja kursseihin, joihin ette saa kohdennettua taloudellista tukea muilta julkisilta rahoittajilta, esimerkiksi STEA:lta. Voitte saada kurssitukea, vaikka järjestönne saisikin yleisavustusta.
 • Voit kääntyä puoleemme sopivan kouluttajan tai oppimista tukevien menetelmien löytämiseksi kurssille.

2. Suunnittele kurssi

 • Tee kurssisuunnitelma kolme viikkoa ennen kurssia.
 • Kirjaa kurssisuunnitelmaan seuraavat asiat: kenelle kurssi on tarkoitettu, mitä heidän on tarkoitus oppia, missä, milloin ja keiden opetuksella sekä opetustuntien määrä.
 • Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Kurssin keston tulee olla vähintään neljä opetustuntia. Kurssin kestoon ei lasketa taukoja.
 • Kurssilla on oltava vähintään kahdeksan osallistujaa. Siitä voidaan poiketa, mikäli opetus vaatii pienempää ryhmää. Osallistujien tulee olla 15 vuotta täyttäneitä.
 • Kurssin talouden suunnittelussa auttaa ennakoitava kurssituen määrä.
 • Markkinoi kurssiasi. Muista käyttää markkinoinnissa (esimerkiksi lehti-ilmoituksissa ja verkkosivuilla) sekä kurssimateriaaleissa KSL-opintokeskuksen logoa.

3. Toteuta kurssi

 • Kerää osallistujien tiedot kaikilta kursseilta, jotka kestävät vähintään kuusi opetustuntia. Voit käyttää apuna osallistujatietolomaketta, jonka löydät Tiramisusta. Ilman osallistujatietoja emme voi maksaa kurssitukea.
 • Kerro kurssilaisille KSL-opintokeskuksesta.
 • Jos kurssi peruuntuu, ilmoita siitä mahdollisimman pian myös Tiramisussa.
 • Keräämällä palautetta kurssin osallistujilta saat työkaluja kurssin arviointiin ja kehittämiseen.

4. Tee kurssiselvitys

 • Tee selvitys kolmen viikon kuluessa kurssin päättymisestä: tallenna toteutuneet opetustunnit, osallistujatiedot ja kaikki koulutuksesta aiheutuneet kulut Tiramisuun.
 • Kurssitukea saa kurssista syntyviin todellisiin kirjanpitokelpoisiin, tositteisiin perustuviin kuluihin. Niitä ovat esimerkiksi koulutustiloista, kouluttajista, oppimateriaaleista, markkinoinnista ja matkoista syntyvät kulut sekä majoitus- ja ruokailukulut 1.1.2017 alkaen.
 • Koulutuksen järjestäjänä maksat kaikki kurssiin liittyvät laskut itse. Kirjanpitolain mukaan kuitit tulee säilyttää kuuden vuoden ajan.
  • Erityistapauksissa voimme maksaa palkkion ja matkakorvaukset suoraan kurssinne kouluttajalle. Sovithan tästä KSL-opintokeskuksen kurssisihteerin kanssa jo suunnitteluvaiheessa.
 • Kurssiselvityksen tekemisen jälkeen sähköinen järjestelmämme Tiramisu valitsee automaattisesti joka 20. kurssin pistokokeeseen. Lisäksi KSL-opintokeskus pyytää pistokokeet vuoden päätteeksi noin kymmenestä isoimmasta kurssista.  Jos vuoro osuu kohdallesi, sinulle tulee sähköposti-ilmoitus pistokokeesta ja sinun tulee lähettää kyseisen kurssin kulutositteista kopiot meille. Kaikista kuluista tulee lähettää tositteet, joista tulee selvitä kuka laskuttaa, keneltä, mistä tuotteesta tai palvelusta ja millä hinnalla. Palkkiotiedoista tarvitsemme palkkalaskelmat/-todistukset tai laskut, päiväraha- ja matkakuluista matkalaskut ja muista kurssin kuluista viralliset kulutositekopiot. Jos kuiteissa näkyy muita kuin kurssiin liittyviä kuluja, tulee selvittää, mitkä kulut ovat kurssiin liittyviä. Kurssitukea ei makseta ennen kuin olemme hyväksyneet pistokokeen.

5. Saat kurssituen

 • Kun olemme hyväksyneet kurssiselvityksen, maksamme kurssituen suoraan järjestösi tilille.
 • Tuki määräytyy koulutuksen opetustuntien ja hyväksyttyjen menojen mukaan. Kurssituki on korkeintaan 50 prosenttia kurssin kuluista.
 • Kurssituen määrä:
  KSL:n valtakunnalliset jäsenjärjestöt: 22 €/opetustunti
  KSL:n jäsenjärjestöjen alue- ja paikallisyhdistykset: 20 €/opetustunti
  Muut järjestöt: 15 €/opetustunti


Videolla kurssisihteeri Tiia Kontkanen kertoo kurssijärjestämisen vaiheista.