KSL-opintokeskus haluaa tukea oppimista. Pääpainomme ei ole opettamisessa, vaan oppijoiden ja heidän yhteisöjensä voimavaraistamisessa ja tukemisessa, oppimaan ohjaamisessa.

Oppiminen nähdään muutoksena: teen tai ajattelen jotain uudella tavalla. Oppimista edistää uuden asian suhteuttaminen omiin aiempiin kokemuksiin, asian kokeileminen ja arkeen vieminen. Myös ryhmä on hyvin tärkeä oppimiselle: ryhmä on oppimisen paikka, sen edistäjä. Ryhmä itsessään on myös valtava voimavara, kun kaikki osallistujat tuovat kokemuksensa ja aiemman osaamisensa ryhmän ja yhteisen oppimisprosessin käyttöön.

Oppimisen edistämisen työkaluina käytetään yhteistoiminnallisuutta, kokemuksellisuutta, dialogisuutta, kriittisyyttä sekä omien kokemusten ja ajattelutapojen aktiivista tarkastelua (reflektointia). Lisäksi KSL:ssa käytetään painotetusti osallistavia, toiminnallisia ja luovia menetelmiä.