Kuvassa värikäs huopakoru

Käsityön­tekijän ammatti­tutkinto

Onko sinulla esimerkiksi työelämässä, opinnoissa tai harrastuksessa hankittua käsityöalan osaamista, mutta ei tutkintoa? Voit suorittaa käsityöntekijän ammattitutkinnon näyttötutkintona. Osaamisestasi riippuen voit ennen tutkinnon suorittamista osallistua valmistavaan koulutukseen tai osallistua suoraan näyttötutkintotilaisuuteen.

Miten opiskelemaan?

Opintoihin on jatkuva haku. Kun ilmoittaudut suorittamaan käsityöntekijän ammattitutkintoa, kartoitamme ammattiosaamisesi ja laadimme yhdessä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Suunnitelmassa toteamme, mitä osaamista sinulla jo on ja mitä sinun tulee vielä hankkia.

Jos tarvitset lisää osaamista, voit opiskella Taito Keski-Suomessa Jyväskylässä käsityöntekijän ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Jos tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitutkinnon vaatimukset täyttyvät, voit osallistua suoraan näyttötutkintotilaisuuteen.

Tutkinnon perusteet

Käsityöntekijän ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta osasta:

  1. tuotteiden/palvelun suunnittelu
  2. tuotteiden/palvelun valmistus
  3.  käsityöyrityksen tuotanto ja liiketoiminta

Voit tutustua käsityöntekijän ammattitutkinnon perusteisiin Opintopolku-sivustolla. Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi.

Käsityöntekijän ammattitutkintoon valmistava koulutus

Taito Keski-Suomessa Jyväskylässä voit opiskella monimuotoisesti käsityöntekijän ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Koulutuksessa ammattialaksi voit valita sisustuksen, ohjaus- ja palvelutoiminnan, tuotevalmistuksen, nukkemuotoilun tai paperimuotoilun. Osana valmistavaa koulutusta suoritetaan käsityöntekijän ammattitutkinto näyttötutkintona. Laaja-alainen koulutus tarjoaa erilaisia koulutuskokonaisuuksia, kursseja, työskentelytiloja ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen kulttuurialan ja yrityselämän kanssa. Tutkinnon suorittajan ammattiala ja opintojen kesto määritellään henkilökohtaisissa näyttötutkinto- ja opiskelusuunnitelmissa.

Kartoitamme ammatillisen osaamisesi ennen opiskelua ja laadimme yhdessä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa opintojen laajuus määritellään tarkemmin. Voit suorittaa opinnot koulutuksessa, omassa yrityksessä tai työn ohella työelämälähtöisinä projekteina.

Valmistavan koulutuksen koulutusmaksut

Koko tutkinnon suorittaminen valmistavassa koulutuksessa maksaa 550 euroa:

  • Tutkinnon osat 1 (tuotteiden/palvelun suunnittelu) ja 2 (tuotteiden/palvelun valmistus) yhteensä 300 euroa
  • Tutkinnon osa 3 (käsityöyrityksen tuotanto ja liiketoiminta) 250 euroa.

Lisäksi on maksettava 58 euron tutkintomaksu ja materiaalimaksut.

Tutkintotilaisuusmaksu ilman valmistavaa koulutusta on 450 euroa/tutkinnon osa + tutkintomaksu 58 euroa.

Valmistava koulutus vuonna 2017

Tuotemuotoilu, 42 ov 2.1.–31.12.2017
Koulutusmaksu: tutkinnon osat 1 ja 2, yhteensä 300 euroa + materiaalimaksut

Sisustus, 42 ov 2.1.–31.12.2017
Koulutusmaksu: tutkinnon osat 1 ja 2, yhteensä 300 euroa + materiaalimaksut

Ohjaus, 42 ov 2.1.–31.12.2017
Koulutusmaksu: tutkinnon osat 1 ja 2, yhteensä 300 euroa + materiaalimaksut

Käsityöyrityksen tuotanto ja liiketoiminta, 20 ov 2.1.–31.12.2017
Koulutusmaksu: tutkinnon osa 3, yhteensä 250 euroa + materiaalimaksut

Opintoihin on jatkuva haku.

Minna Lahti

Taito Keski-Suomen vastaava opettaja

Maire Valkonen

Taito Keski-Suomen koulutuspäällikkö

Tarja Muukkonen

KSL-opintokeskuksen koulutuspäällikkö