Ennen kurssia
• Pyydä kurssin järjestäjältä tarvittavat taustatiedot: millaiseen tarpeeseen ja tilanteeseen koulutus tulee, millaisia kurssin osallistujat ovat.
• Suunnittele työsi kouluttajana: miten kartoitat osallistujien toiveet, mikä on kurssin punainen lanka: määrittele kurssin kulku ja tutkittavat kysymykset selkeästi.
• Tarkista mielialasi, avaa korvasi: muista, että ihmisten oppimistavat ovat erilaisia.

Ensikohtaaminen
• Järjestä tila (tilankäyttö, istumajärjestelyt, tekniikka ym.) ennen osallistujien tuloa, asetu taloksi.
• Ota osallistujat vastaan ja mukauta puhetapasi ja olemisesi porukan henkeen.
• Avaa kurssi selkeästi ja kerro mitä tulee tapahtumaan.
• Esittele myös KSL-opintokeskus kurssin alussa, katso KSL:n esittely.
• Muista kerätä kurssin aikana osallistujatiedot. Voit käyttää osallistujatietolomaketta apuna.

Oppimisen ylläpito
• Osallistujien oppimista edistää mahdollisuus kommentoida, kysyä, vastustaa, puolustaa ja iloita: ota heidän osaamisensa ja ajatuksensa ryhmän käyttöön.
• Painota oppimisen omaehtoisuutta aina, kun se on mahdollista: heitä palloa osallistujille, anna mieluummin hyviä kysymyksiä kuin oikeita vastauksia.
• Mukauta tahtia: turvaa olennaisen sisällön omaksuminen, jaa asiat ensi- ja toissijaisiin.
• Pidä yllä myönteistä mielialaa: muista liikkuminen, vesi, happi, rentous, ilo.

Oppivan ryhmän käyttö kurssilla
• Suunnittele pienryhmien kokoonpanoja etukäteen. Ryhmien vaihtelu kurssin alkupuolella kiinteyttää koko porukkaa, ryhmien pitäminen samoina saattaa luoda klikkejä.
• Anna selkeä ryhmätehtävä ja lupa tulkita se ryhmän intressien mukaisesti. Anna myös selkeä raportointiohje.
• Ryhmätöiden esittely ei ole pelkkä “purku”, vaan ajatusten kehittämistä kaikkien osallistujien kesken.
• Tue ryhmän dialogisuutta, tutkivaa ja rikastavaa yhdessä ajattelua.

Päätöstoimet
• Tehkää yhdessä näkyväksi ja arvioikaa oppimista ja saavutuksia.
• Juhlikaa oppimista ja arvostakaa saavutuksia, antakaa opinnoista tarvittaessa todistukset.
• Avaa osallistujille jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.
• Kerää palaute osallistujilta.
• Kirjaa kouluttajana itsellesi: mitä opin tästä kurssista.