Olemme tehneet eettiset ohjeet koulutusohjaajille. Näiden eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea KSL-opintokeskuksen sivistyspedagogista näkökulmaa erilaisissa koulutuksissa ohjaajina toimiville henkilöille. Jokainen KSL:n koulutusohjaaja toimii näiden eettisten ohjeiden mukaisesti.

  • Eettisesti oikein toimiva ohjaaja tiedostaa oman osaamisensa vahvuudet ja rajoitukset.
  • Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla hyväksytyksi sellaisenaan. Jokaisen poliittista, uskonnollista tai muuta sellaista vakaumusta kunnioitetaan.
  • Koulutusmenetelmät tulee valita niin, etteivät kenenkään itsekunnioitus ja omanarvontunto tule kyseenalaistetuiksi.
  • Ohjaajat kannustustavat ja tukevat toisiaan.
  • Ohjaaja toimii luottamuksellisessa suhteessa KSL:n, muihin ohjaajiin ja oppijoihin.
  • Ohjaajan toiminnalla on aina hyvä tarkoitus yksilölle, ryhmälle ja hänen edustamalleen yhteisölle.