KSL-opintokeskus on aktiivisesti mukana hankkeessa, jossa kehitetään vapaan sivistystyön malli maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen tukemiseksi. Malli tukee varhaista kotoutumista, tarpeen mukaista luku- ja kirjoitustaidon oppimista sekä maahanmuuttajien yhteiskuntaan kiinnittymistä. Opintokeskukset ry, Suomen Kansanopistoyhdistys ja Humanistinen ammattikorkeakoulu ovat saaneet hankkeeseen avustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Opintokeskukset ja kansanopistot tuottavat joustavan koulutusmallin, joka soveltuu myös opiskelijoille, joilla on haasteita suorittaa nykymuotoisia kotoutumiskoulutuksia. Opintokeskukset tuottavat koulutuskokonaisuuteen kansalaiseksi kasvamisen ja yhteiskuntaan integroitumisen moduulin. HUMAK tukee mallin kokeilua ja kehittämistä tutkimuksella. Hanketta koordinoi Kansanopistoyhdistys.