Käsityöntekijän ammattitutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittu tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen ja ammattitaitovaatimukset osoitetaan henkilökohtaisena näyttötutkintosuorituksena tutkintotilaisuudessa. Jokainen tutkinnon suorittajaksi ilmoittautuva henkilökohtaistetaan, jolloin voidaan yhdessä todeta, mitä osaamista tutkinnon suorittajalla on jo ennestään ja mitä hänen tulee vielä hankkia. Tutkintotilaisuudet järjestetään aidossa työympäristössä. Tutkinto suoritetaan joko osana valmistavaa koulutusta tai ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitutkinnon vaatimukset täyttyvät.

Käsityöntekijän ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta osasta, jotka ovat:

1. tuotteiden/palvelun suunnittelu
2. tuotteiden/palvelun valmistus
3. käsityöyrityksen tuotanto ja liiketoiminta

Hinta/valmistavan koulutuksen koulutusmaksut:

  • koko tutkinto 550 euroa
  • tutkinnon osat 1. ja 2. yhteensä 300 euroa
  • tutkinnon osa 3. 250 euroa
  • lisäksi tutkintomaksu 58 euroa ja materiaalimaksut.

Tutkintotilaisuusmaksu ilman valmistavaa koulutusta 450 euroa/tutkinnon osa ja tutkintomaksu 58 euroa.

Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittajan ammattiala määritellään henkilökohtaisessa näyttötutkintoasiakirjassa eli näyttötutkintosuunnitelmassa. Ammattialaksi voi valita sisustuksen, ohjaus- ja palvelutoiminnan, tuotevalmistuksen, nukke- tai paperimuotoilun.

Käsityöntekijän ammattitutkintoon valmistava koulutus

Taitokeskus Aiviassa Jyväskylässä voi opiskella monimuotoisesti käsityöntekijän ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Koulutuksessa ammattialaksi voi valita sisustuksen, ohjaus- ja palvelutoiminnan, tuotevalmistuksen, nukke- tai paperimuotoilun. Osana valmistavaa koulutusta suoritetaan käsityöntekijän ammattitutkinto näyttötutkintona. Laaja-alainen koulutus tarjoaa erilaisia koulutuskokonaisuuksia, kursseja, työskentelytiloja ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen kulttuurialan ja yrityselämän kanssa. Tutkinnon suorittajan ammattiala ja opintojen kesto määritellään henkilökohtaisissa näyttötutkinto- ja opiskelusuunnitelmissa.

Kartoitamme ammatillisen osaamisesi ennen opiskelua ja laadimme yhdessä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa opintojen laajuus määritellään tarkemmin. Voit suorittaa opinnot koulutuksessa, omassa yrityksessä tai työn ohella työelämälähtöisinä projekteina.

Opintoihin on jatkuva haku.

Tuotemuotoilu, 42 ov 2.1.–31.12.2017
Hinta/koulutusmaksu: tutkinnon osat 1. ja 2. yht. 300 euroa sekä materiaalimaksut

Sisustus, 42 ov 2.1.–31.12.2017
Hinta/koulutusmaksu:tutkinnon osat 1. ja 2. yht. 300 euroa sekä materiaalimaksut

Ohjaus, 42 ov 2.1.–31.12.2017
Hinta/koulutusmaksu: tutkinnon osat 1. ja 2. yht. 300 euroa sekä materiaalit

Käsityöyrityksen tuotanto ja liiketoiminta, 20 ov 2.1.–31.12.2017
Hinta/koulutusmaksu: tutkinnon osa 3. yht. 250 euroa sekä materiaalit.

Tutkinnon ja koulutuksen järjestäjänä toimii KSL-opintokeskus ja koulutuksen tuottajana Taito Keski-Suomi ry (Taitokeskus Aivia).

Lisätietoja

Taitokeskus Aivia

vastaava opettaja Minna Lahti
minna.lahti@aivia.fi
050 413 0995

koulutuspäällikkö Maire Valkonen
maire.valkonen@aivia.fi
050 432 1943

KSL-opintokeskus

koulutuspäällikkö Tarja Muukkonen
tarja.muukkonen@ksl.fi
050 594 2951

> Lue lisää näyttötutkinnoista Opetushallituksen verkkosivuilta

> Käsityöntekijän ammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteet [pdf]