Yksitoista opintokeskusta on käynnistänyt yhteisen hankkeen Opintokeskusten järjestöt muutoksessa – ohjaamismenetelmiä järjestöjen käyttöön. Hankkeen avulla opintokeskukset saavat osaamista ja välineitä tunnistaa toimintaympäristön muutoksia ja vastata muutosten tuomiin haasteisiin sekä kouluttaa oman toimintakenttänsä henkilöitä.

Hanke tuottaa opintokeskuksille toimintamallit niin sanottuihin muutospajoihin. Toimintamallien avulla järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset pystyvät osallistamaan kohderyhmäänsä ja siten yhdessä päästään tutkimaan tulossa olevaa muutosta ja suuntaamaan kehittämistoimia muutoksen aikaansaamiseksi. Erityisesti maahanmuuttajien ja turvapaikan hakijoiden parissa työskentelevät järjestötoimijat saavat käyttöönsä työskentelymallin, joka tukee tämän kohderyhmän kotouttamistoimia.

Lisäksi tavoitteena on tuottaa järjestöjen käyttöön tietoa, jolla järjestö pystyy täsmentämään oman kohderyhmänsä erityiset tarpeet muutoksessa. Hankkeessa kuvataan, mitä osaamista, ja mahdollisesti koulutusta, järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoistoimijat tarvitsevat muutoksen ohjaamisessa.

Hankkeen keskeisiä teemoja ovat osaaminen ja digitalisaatio. Vuoden 2016 loppuun saakka kestävää hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeeseen on nimetty koordinaattoriksi kehittämisasiantuntija, VTT Sikke Leinikki TJS Opintokeskuksesta. Talousasioista vastaa Soili Vivolin Työväen Sivistysliitto TSL:stä. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Opintokeskukset ry:n hallitus.

Hankeuutiset:
15.12. Hankkeen päätösseminaari: 100 vuotta järjestötoimintaa Suomessa
13.9. Tukea työelämän muutoksissa -koulutus

Lisätietoa KSL-opintokeskuksessa antavat:
Työelämä: Anneliina Wevelsiep, anneliina.wevelsiep@ksl.fi tai 050 590 0180
Turvapaikanhakijat: Tiina Huhtala, tiina.huhtala@ksl.fi tai 050 590 0709