KSL:n kotisivu


”ME MUISTAMME ...

”Me muistamme...” on KSL:n julkaisukanava vasemmistolaisen työväenliikkeen historiallisen tiedon sähköiseen esittämiseen.

Siinä julkaistaan aiheeseen liittyviä tutkimuksia, elämäkertoja, muistelmia, haastatteluja, dokumentteja, ja valokuvia, tulevaisuudessa myös ääntä ja liikkuvaa kuvaa.

Ainakin aluksi julkaiseminen keskittyy ns. maanalaisuuden kauteen eli vuosiin 1918-1944, mutta rajat ovat yksittäisten tuotosten kohdalla liikkuvia ja ohjeellisia. Esimerkiksi elämäkerrat eivät ala ja pääty joidenkin vuosilukujen mukaan, vaan noudattavat kunkin henkilön omaa elämänkaarta.

Projektin kaksi ensimmäistä tutkielmaa kohdistuvat Pohjois-Hämeeseen. Sakari Selin käsittelee laajassa tutkimuksessaan ”Kun valtiopetos oli isänmaallinen teko - Punainen Pohjois-Häme 1935-1944” erityisesti toisen maailmansodan aikaisen vastarintaliikkeen syntyä ja toimintaa Tampereen ympäristössä. Tutkimus on itse asiassa sähköinen kirja, ehkä ensimmäinen laatuaan (= historia) Suomessa. Toinen, Elina Kataisen laatima tutkielma käsittelee Betty Peltosta ja se koostuu Bettyn elämäkerrasta ja hänen henkilöarkistonsa (Kansan Arkistossa) täydellisestä luettelosta. Molemmissa tutkimuksissa on myös valokuvia. Bettyn kautta maantieteellinen alue samalla laajenee Tampereelta Lohjalle, Helsinkin ja Lahteen.

Projektin julkaisut toteutetaan ns. hyperteksteinä eli ne on linkitetty keskenään. Alku on suhteellisen vaatimaton siten että Sakari Selinin tekstissä esiintyvästä Betty Peltosen nimestä on linkki Bettyn eläkertaan ja arkistoluetteloon. Kun erilaisia tekstejä ja kuvia saadaan lisää projektille tehdään yhtenäisempi rakenne ja navigointi välineet, joiden avulla yksittäiset osat liitetään toisiinsa ja osaksi vasemmistolaisen työväenliikkeen sähköistä historiaa. Näin myös liikkuminen ja tiedon haku projektin sisällä tulee mahdollisimman helpoksi.

Projektiin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Mukaan voi tulla pienelläkin panoksella. Esimerkiksi kuva ja kuvateksti on aivan riittävän ”suuri” osuus. Ota yhteyttä jos kiinnostaa: Raimo Parikka tai Jukka Tainio.


Projektin sisältö 1.10.1997 :

Sakari Selin: Kun valtiopetos oli isänmaallinen teko - Punainen Pohjois-Häme 1935-1944.

Elina Katainen: Betty Peltonen