KSL toteuttaa koulutuksien vaikuttavuuden arviointeja. Arvioinnit ovat osa KSL-opintokeskusten kehittämistyötä. Koulutuksien vaikuttavuutta ja vaikutuksia arvioidaan yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla. Kutakin koulutusta arvioidaan suhteessa koulutuksen tavoitteisiin.

Järjestöjen tulevaisuus 2022

Järjestöjen tulevaisuus 2022 -kyselyn yhteenvedon pohjana on viime vuonna toteutettu Delfoi-kysely, jonka avulla selvitettiin minkälaisia kansalaistoiminnan muotoja Suomessa on 2020-luvulla. Tutkimus toteutettiin asiantuntijapaneelina, jossa asiantuntijoina olivat eri järjestö- ja kansalaistoiminnan sektoreiden edustajia.

Tästä pääset tutustumaan Järjestöjen tulevaisuus 2022 -kyselyn yhteenvetoon.

Tiedustelut:
koulutuspäällikkö Tarja Muukkonen
tarja.muukkonen@ksl.fi
050 594 2951