KSL-opintokeskus järjestää ammatillista lisäkoulutusta sekä itsenäisesti että yhteistyössä järjestöjen ja yritysten kanssa. Ammatillinen lisäkoulutus liittyy nimensä mukaisesti ammatissa ja työssä kehittymiseen. Sen tavoitteena on antaa lisää valmiuksia osaamiseen, kehittymiseen ja jaksamiseen työssä. Työttömien kohdalla koulutus voi antaa sellaisia valmiuksia, jotka auttavat työllistymistä. Koulutus ei yleensä ole tutkintotavoitteesta, mutta siitä saa todistuksen. Jyväskylässä KSL-opintokeskus järjestää käsityöntekijän ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta yhteistyössä Taitokeskus Aivian kanssa.

Kysy lisää:
Tarja Muukkonen
tarja.muukkonen@ksl.fi
050 594 2951

Katso video: Tervetuloa ammatilliseen lisäkoulutukseen!

Watch the video: Welcome to Vocational Further Training!

REKISTERISELOSTE
KSL-OPINTOKESKUS / AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

Rekisterin pitäjä
KSL-opintokeskus, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki

Rekisterin nimi
Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijarekisteri

Rekisterin sisältö
KSL-opintokeskus kerää rekisteriin ammatilliseen lisäkoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden nimi- ja osoitetiedot.

Tietojen käyttötarkoitus ja luovuttaminen
Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoiden nimi- ja osoitetiedot kerätään, koska KSL-opintokeskus on opetushallinnon viranomaisten niin pyytäessä velvollinen luotettavasti osoittamaan henkilöt, jotka ovat osallistuneet ammatilliseen lisäkoulutukseen. KSL-opintokeskuksen tähän rekisteriin keräämiä tietoja saavat käyttää näin ollen KSL-opintokeskus ja opetushallinnon viranomaiset (Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 58§). Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön, eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.

Tietolähteet
Rekisteriin kerätään opiskelijoiden nimi- ja osoitetiedot siten kuin he itse ne koulutuksen aikana ilmoittavat.

Tietojen säilytys
KSL-opintokeskus pitää ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoiden nimi- ja osoitetiedoista sähköistä rekisteriä, jonne ei ole KSL-opintokeskuksen ulkopuolelta pääsyä. Mahdollisesti paperimuodossa toimitetut opiskelijoiden tiedot hävitetään hyvää tietosuojaa noudattaen sen jälkeen, kun ne on tallennettu sähköisesti.